Akcja koloryzacja

Trzy ujęcia podkoloryzowane na starsze niż są w rzeczywistości (choć młode nie są); tzw „grzybek” na Bramie Portowej, ul. Tkacka i ZPO Odra / dzisiejsza Kaskada:

Zdjęcia pochodzą z lat 2004 – 2006.